Sada HSS vrtákov 1.5-6.5x0.5,13plast Sada HSS vrtákov 1.5-6.5x0.5,13plast 1.93 € viac ako 25 skladom
Sada HSS vrtákov 1-10x0.5,19 plech Sada HSS vrtákov 1-10x0.5,19 plech 6.40 € viac ako 25 skladom
Sada HSS vrtákov 1-13x0.5,19 plast Sada HSS vrtákov 1-13x0.5,19 plast 8.96 € viac ako 25 skladom
Sada HSS vrtákov 1-13x0.5,25 plech Sada HSS vrtákov 1-13x0.5,25 plech 13.21 € k dispozícii do 2 týždňov
Sada HSS vrtákov 19ks valec Sada HSS vrtákov 19ks valec 6.12 € viac ako 25 skladom
Sada HSS TITAN vrtákov 19ks,1-10x0.5mm Sada HSS TITAN vrtákov 19ks,1-10x0.5mm 7.15 € viac ako 25 skladom
Sada HSS vrtákov 19ks,1-10x0.5mm Sada HSS vrtákov 19ks,1-10x0.5mm 6.36 € k dispozícii do 2 týždňov
Sada vybr.vrtákov W9-kov 1.5-6.5mm 13 Sada vybr.vrtákov W9-kov 1.5-6.5mm 13 9.82 € viac ako 25 skladom
Sada 4341 vrtákov do kovu 1.0-10mm 19ks Sada 4341 vrtákov do kovu 1.0-10mm 19ks 26.86 € viac ako 25 skladom
Sada 4341 vrtákov do kovu 1.0-13mm 25ks Sada 4341 vrtákov do kovu 1.0-13mm 25ks 59.38 € viac ako 25 skladom
Sada 4341 vrtákov do kovu 1.5-6.5mm 13k Sada 4341 vrtákov do kovu 1.5-6.5mm 13k 4.78 € viac ako 25 skladom
Sada 4341 vrtákov do kovu 1.0-10mm 19ks Sada 4341 vrtákov do kovu 1.0-10mm 19ks 12.18 € viac ako 25 skladom
Sada 4341 vrtákov do kovu 1.0-13mm 25ks Sada 4341 vrtákov do kovu 1.0-13mm 25ks 26.68 € viac ako 25 skladom
Sada frézovacích vrtákov TITAN HSS 6ks Sada frézovacích vrtákov TITAN HSS 6ks 5.47 € viac ako 25 skladom
1 stránka (14 produktov)